Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Ministru kabineta 2020. gada 9.jūnija noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ar 2020.gada 30.novembri

1.-4. klašu skolēniem mācības notiek:

- 2.b, 3.b, 4.b klases mācās klātienē (telpu izmēri atbilst prasībai – 3 m3 uz 1 skolēnu);

- 1.a, 2.a, 3.a, 4.a klases tiek dalītas grupās (ņemot vērā sadalījumu LL un LK grupās);

- 1.a, 2.a, 3.a, 4.a klasēm pamīšus notiek mācības klātienē un attālināti:

- no 30.11.2020. līdz 04.12.2020. – LL grupa mācās klātienē un LK – attālināti;

- no 07.12.2020. līdz 11.12.2020. – LK grupa mācās klātienē un LL – attālināti;

- no 14.12.2020. līdz 15.12.2020. – LL grupa mācās klātienē un LK – attālināti;

- no 16.12.2020. līdz 18.12.2020. – LK grupa mācās klātienē un LL – attālināti.

Mācību process 5. un 6.klasēm notiek attālināti.

7. – 12. klases turpina mācības attālināti.

 

Klātienē mācības notiek pēc stundu saraksta, tiek nodrošinātas pagarinātās dienas grupas un konsultācijas.

 

Klātienē esošajām klašu grupām ēdināšana un launags tiek organizēts pēc esošā grafika.

 

Attālinātajās mācībās esošajām klašu grupām tiek izdalītas pārtikas pakas.