Erasmus+ projekts UPGRADE

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar vadošo partneri no Spānijas un partneriem no Norvēģijas un Itālijas īsteno Erasmus+ projektu “Mācīšanās sadarbībā – kā to novērtēt?” no 01.01.2020. līdz 31.12.2021. 

Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest novērtēšanas metodiku, kā novērtēt skolēnu mācīšanos sadarbībā. Lai sasniegtu projekta mērķi, par Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra sadarbības partneri Rīgā kļuva Rīgas Angļu ģimnāzijas skolotāja Dace Melbārde. 

Projekta rezultātā tiks izveidota rokasgrāmata ar metodiku, kā novērtēt skolēnu mācīšanos sadarbībā, un izveidota starptautiska sadarbība starp skolotājiem un skolēniem. 

Par projektā paveikto, lasiet UPGRADE Ziņu lapās.

 

Par Erasmus + projektu UPGRADE:

Pēdējās desmitgadēs skolas piedzīvo dažādas pārmaiņas. Viens no izaicinājumiem - kā skolu padarīt tuvāku darba tirgus vajadzībām, attīstot skolēnos sadarbības un komunikācijas prasmes laikā, kad informāciju tehnoloģijas gūst pārsvaru. Viena no veiksmīgām metodēm ir kooperatīvā mācīšanās jeb mācīšanās sadarbībā, kas attīsta šādas kompetences: problēmu risināšana, ideju un informācijas komunicēšana, plānošana un organizēšana. Diemžēl skolotājiem mācīšanos sadarbībā ir ļoti sarežģīti novērtēt. Novērtēšana bieži tiek saprasta kā katra indivīda vērtējums, nevis grupas kopumā. Tāpēc UPGRADE projekts izstrādās un izmēģinās informācijas tehnoloģijās balstītu inovatīvu metodiku, lai novērtētu skolēnu mācīšanos sadarbojoties.

UPGRADE apvienos dažādas savstarpēji saistītas vērtēšanas metodes/pieejas (skolotāju vērtēšana, skolēna pašnovērtēšana, salīdzinošā vērtēšana, grupu novērtēšana), izmantojot IKT, lai sniegtu skolotājiem rīkus skolēnu pašvadītas mācīšanās pārraudzīšanai un novērtēšanai. Projekta laikā izstrādāto un piedāvāto metodiku un rīkus kopumā izmēģinās 6 sākumskolas Spānijā, Latvijā, Norvēģijā un Itālijā. Iegūtie rezultāti un secinājumi tiks publicēti projekta UPGRADE rokasgrāmatā.

Paredzamie rezultāti:

- Skolotāji saņems metožu kopumu sadarbības novērtēšanai mācību procesā, izmantojot inovatīvu metodoloģiju un e-portfolio.
- Spānijas, Norvēģijas, Itālijas un Latvijas skolēni, sadarbojoties savā starpā, sniegs viens otram atgriezenisko saiti par dažādām mācību aktivitātēm, vienlaikus praktizējot svešvalodas zināšanas, attīstot komunikācijas un digitālās prasmes. 

UPGRADE PROJEKTA PARNERI:

Spānija

My Documenta - Vadošais UPGRADE partneris ir inovatīvs spāņu uzņēmums, kas koncentrējas uz IKT un izglītības kultūru. Uzņēmums attīsta un izstrādā IKT risinājumus, lai palīdzētu iedzīvotājiem, oraganizācijām un uzņēmumiem būt konkurētspējīgākiem, izmantojot viņu radošumu, sociālo un kultūras izcelsmi.

Norvēģija

Inland Norway University of Applied Sciences - ir izglītības iestāde, kas papildus vairākām skolotāju izglītības un tālākizglītības programmām piedāvā 35 viena gada studiju programmas, 52 bakalaura programmas, 31 maģistra programmas un 4 doktorantūras programmas.

Spānija

Escola GRAVI SCCL - ir katalāņu kooperatīvās mācīšanās un iekļaujošā skola, kurā mācās 700 skolēni no 3 līdz 18 gadiem.

Latvija

Education and Information Services of Riga City - ir izglītības atbalsta iestāde, kas vada un organizē Rīgas pedagogu profesionālo pilnveidi, mācību priekšmetu olimpiādes, projektus un pieaugušo neformālo izglītību Rīgas iedzīvotājiem.

Itālija

Novalis Open School - ir Montesori skola, kas izmanto atvērtas un brīvas metodes mācību procesā, balstoties uz mūsdienu izglītības vajadzībām.

UPGRADE Ziņu lapas:

1. Numurs, Marts 2020

2. Numurs, Septembris 2020 

3. Numurs, Aprīlis 2021 

                    April 2021 


Friends of Environment (Vides draugi)

 

Dabas katastrofu skaita pieaugums ir saistīts ar klimata izmaiņām. Zemes klimats planētas vēsturē daudzkārt mainījās sākot no ledus laikmetiem līdz ilgiem siltuma periodiem. Šajā pasaules vēstures periodā atšķiras tas, ka cilvēka darbība ir ievērojami veicinājusi dabiskās klimata izmaiņas, pateicoties mūsu siltumnīcas efekta gāzu emisijām. Šīs iejaukšanās rezultātā paaugstinās gaisa un okeāna temperatūra, sausums, ledus un sniega kušana, jūras līmeņa celšanās, palielināts nokrišņu daudzums, plūdi un citas ietekmes.

Projekta mērķi:

1. Vairot skolēnos izpratni par vides problēmu.

2. Radīt skolēnos interesi par klimata izmaiņām.

3. Atbildības, radošuma un kritiskās domāšanas veidošana.

4. Vadīt skolēnus atraktīvā veidā apgūt zināšanas un prasmes mācību programmas ietvaros par pasaules klimatu un tā izmaiņām.

5. Dot iespēju skolēniem un skolotājiem sadarboties un attīstīt prasmes strādāt starptautiskās komandās.

6. Pieņemt videi draudzīgu nostāju un panākt lielāku ilgtspējību, lai aizsargātu iedzīvotāju un planētas nākotni.

Koordinatori:   

- Francijas Gviāna, Matoury

  Matoury ir komūna, Francijas departaments, kas atrodas Dienvidamerikā

  Lycée Polyvalent Lycée des métiers du bâtiment et de la communication visuelle

Partneri:    

- Turcija, Silifke

  İlker-Eren Çevik Anadolu Lisesi

- Portugāle, Arrifana

  AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRIFA SANTA MARIA DA FEIRA                                                    

- Beļģija, Ganshoren

  Centre Scolaire Notre-Dame de la Sagesse

- Čehija, Trutnov

  Vyssi odborna skola zdravotnicka, Stredni zdravotnicka skola a Obchodni akademie

- Latvija, Rīga            

  Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola

Grieķija

No 2019. gada 18. līdz 22. februārim mūsu skolēni un skolotāji devās uz Atēnām, lai piedalītos starptautiskajā seminārā.

Šoreiz gatavojāmies diskusijai par iedzīvotāju migrāciju. Tika pētīta situācija Latvijā un situācija citās Eiropas valstīs.

Izmantojot lomu spēles metodiku, skečā, kurā tika izmantotas aktiermākslas prasmes un IT , skolēni stāstīja par savām asociācijām par Spāniju.

Skolotāji dalījās pieredzē par dažādu mācību metožu izmantošanu mācību stundās. Kopīgi tika apspriestas metožu stiprās un vājās puses.

Vizītes ietvaros tika iepazīta Grieķijas vēsture, kultūra un reliģija. Kopīgi aplūkots UNESCO mantojums Atēnās - Atēnu Akropole, Delfi.

Spānija

No 2019. gada 6. līdz 10. maijam notika starptautiskā sanāksme Montoro, Spānijā.

Aizraujoša un interesanta sanāksme ar teātri, interaktīvām aptaujām, kopīgām dejām un ekskursijām.

Katra dalībvalsts iepazīstināja klātesošos ar savas valsts tradīcijām - Ziemassvētki, Lieldienas. Tika veidotas diagrammas par kopīgo un atšķirīgo, meklējot skaidrojumu vēsturē.

Tika izspēlētas dažādas teikas par pilsētu izcelsmi. Izveidota izstāde "Mode toreiz un tagad".

Skolotāji dalījās pieredzē par dažādu aktivitāšu izmantošanu neformālajā un formālajā izglītībā.

Kopīgi mācījāmies spāņu deju - flamingo.

Vizītes ietvaros tika iepazīta Spānijas un Montoro vēsture, kultūra un reliģija. Kopīgi aplūkots UNESCO mantojums - Kordabas vēsturiskais centrs un Seviļa.

Portugāle

No 2018. gada 8. līdz 12. oktobrim mūsu skolēni un skolotāji devās uz Portugāli Madeiru, lai piedalītos starptautiskajā seminārā.

Ceļš bija garš, taču piedzīvojumu pilns.

Sanāksmē tika prezentētas mūsu valsts izcilas personības - mūziķi, dzejnieki, rakstnieki, aktieri un mākslinieki. Tika sagatavota īsa izrāde "Sprīdītis", kurā stāstījām par Annu Brigaderi.

Diskusijā spriedām par bēgļiem Eiropas Savienībā. Kopīgi domājām par problēmām kā risināt bēgļu uzturēšanos Eiropas valstīs.

Tika veidota izstāde par Latvijas attīstību gadsimta griezumā "Latvija toreiz un tagad".

Skolotāji dalījās pieredzē par dažādu mācību metožu izmantošanu ārpusstundu darbā.

Vizītes ietvaros iepazinām Madeiras salas dabu, uzzinājām par iedzīvotāju ikdienu un svētku tradīcijām. Kopīgi iepazinām Funšalas vēsturi, kultūru.  Apskatījām Portugāles galvaspilsētu Lisabonu un piedzīvojām viesuļvētru "Leslija".