„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri ikvienam skolēnam ir dota iespēja iepazīt Latvijas kultūras un dabas vērtības, kā arī dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Ekskursija uz Melngalvju namu.

2019. gada 10. oktobrī - 5. a klase un 2019. gada 15. oktobrī -  8.b klase devās uz Melngalvju namu.

Ekskursija pa Melngalvju namu kopā ar gidi bija ļoti interesanta. Sākās ar pagrabstāvu, kurā skolniekus iepazīstināja gan ar vēsturi, ar vēsturiskiem faktiem, nama nozīmi. Turpinājumā tika izkaltas monētas. Cik smags ir veseris un cik precīzi jātrāpa, lai monēta būtu skaidi izkalta. Turpinājumā sekoja dzīru istaba, un vēsturiski interesantais stāstījums, ko drīkstēja darīt un ko nedrīkstēja darīt mielošanās un dzīru laikā.. Un , ja vēl apgāzās alus krūze, tad tik skaties, lai nav izlijis lielāks par plaukstu, jo tad varēja iedzīvoties nepatikšanās un soda naudā. 

Apskatījām arī Melngalvju viesu telpas ar milzīgi krāšņām kristāla lustrām, skaitījām maurus, un,  protams, neaizmirstama ir sudraba kolekcijas izstāde. 

Pēc ekskursijas, gājām uz 5D kino "Lidojums virs Rīgas". Izbaudīt jaunās tehnoloģijas kino bija interesanti, jo sajūtas radīšanai krēsli gan kustējās, gan drebēja, arī ūdeni uzšļāca. Ekskursija tiešām bija jauka. Paldies Melngalvju nama gidēm.