„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri ikvienam skolēnam ir dota iespēja iepazīt Latvijas kultūras un dabas vērtības, kā arī dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Citādā mūzikas stunda

2020. gada 23. septembrī skolā viesojās Nila Īles muzikālā studija. Katrai klasei bija iespēja piedalīties vienas stundas garā nodarbībā, kur skolēni tika iepazīstināti ar atvestiem dažādiem muzikālajiem instrumentiem no visas pasaules, to nosaukumiem un skaņu. Bija iespēja arī izmēģināt spēlēt pašiem. Nodarbībā mācījāmies atšķirt vienas bungas no otrām, uzzinājām, ka tās ir no dažādiem materiāliem, kas ļauj skanēt savādāk.

Nodarbības beigās skolēniem bija iespēja veidot savu personalizētu klases skaņdarbu - relaksējošu mūziku. Katram skolēnam tika izdalīts individuālais mūzikas instruments. Pieredzējuša diriģenta vadībā skolēniem izdevās veidot savu mūziku.