Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas pagarinātās dienas grupas darba režīms

1. klasei

Darba diena

Skolotāja

Nodarbības

Pirmdiena

Elīna Korota

13:30–17:30 Skolēnu sagaidīšana, dienas kārtības precizēšana. Rotaļas. Zīmēšana, grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes. Galda spēles. Launags. „Piena lāse”.  Mājas darba izpilde. Pastaiga un spēles. Savas darba vietas nokopšana, došanās mājup.

Otrdiena

Marina Naļivaiko

11:45 -12:45 Skolēnu sagaidīšana, dienas kārtības precizēšana. Zīmēšana, grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes. Galda spēles.

Elīna Korota

12.45–16:45 Zīmēšana, grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes. Attīstošās spēles. Mājas darba izpilde. Launags. „Piena lāse”. Kustību aktivitātes. Pastaiga un spēles. Savas darba vietas nokopšana, došanās mājup.

Trešdiena

Inga Strēlniece

11.45–13.45 Skolēnu sagaidīšana, dienas kārtības precizēšana. Zīmēšana, grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes. Galda spēles. Mājas darba  izpilde. Launags. „Piena lāse”.

Jana Stragauska

13.45–16:45 Zīmēšana, grāmatu lasīšana. Galda spēles. Launags. „Piena lāse”. Mājas darba izpilde. Attīstošās spēles. Pastaiga un spēles. Individuālais darbs, savas darba vietas sakopšana, došanās mājup.                                  

Ceturtdiena

Marina Naļivaiko

13:30–16:30 Launags. „Piena lāse”. Zīmēšana, grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes. Galda spēles. Mājas darba izpilde. Launags. „Piena lāse”. Individuālais darbs, savas darba vietas sakopšana, došanās mājup. 

Piektdiena

Marina Naļivaiko

11:40–12:40 Skolēnu sagaidīšana, dienas kārtības precizēšana. Zīmēšana, grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes.

Elīna Korota

12:40–16:40 Attīstošās spēles. Mājas darba izpilde. Launags. „Piena lāse”. Individuālais darbs, savas darba vietas sakopšana, došanās mājup.