Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas pagarinātās dienas grupas darba režīms

2. klasēm

Darba diena

Skolotāja

Nodarbības

Pirmdiena

Marina Naļivaiko

11:45–12:40 Zīmēšana, grāmatu lasīšana

Antoņina Hrapovicka

12:40–16:40 Kustību aktivitātes. Mājas darba izpilde. Launags. „Piena lāse”. Galda spēles vai pastaiga.

Otrdiena

Antoņina Hrapovicka

12:40–16:40 Zīmēšana, grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes. Mājas darba izpilde Launags. „Piena lāse”. Galda spēles vai pastaiga.

Trešdiena

Antoņina Hrapovicka

12:40–16:40 Zīmēšana, grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes. Attīstošās spēles. Mājas darba izpilde. Launags. „Piena lāse”. Galda spēles vai pastaiga.

Ceturtdiena

Antoņina Hrapovicka

8.00-9.00 Zīmēšana, grāmatu lasīšana.

14:30–16:30 Zīmēšana, grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes. Mājas darba izpilde. Launags. „Piena lāse”. Galda spēles vai pastaiga.

Piektdiena

Antoņina Hrapovicka

12.40-13.15 Zīmēšana, grāmatu lasīšana, kustību aktivitātes.

Jana Stragauska  

13.15-16.40 Mājas darba izpilde. Launags. „Piena lāse”. Galda spēles vai pastaiga.