Events Calendar

Monday, 5. October 2020, 16:00 - 17:00

Skolotāju sanāksme 

1. un 5. klašu skolēnu adaptācijas nedēļas rezultāti:

  • novērojumi,
  • klašu vecāku sapulces,
  • anketēšana,
  • pārrunas.