Spānija

No 2019. gada 6. līdz 10. maijam notika starptautiskā sanāksme Montoro, Spānijā.

Aizraujoša un interesanta sanāksme ar teātri, interaktīvām aptaujām, kopīgām dejām un ekskursijām.

Katra dalībvalsts iepazīstināja klātesošos ar savas valsts tradīcijām - Ziemassvētki, Lieldienas. Tika veidotas diagrammas par kopīgo un atšķirīgo, meklējot skaidrojumu vēsturē.

Tika izspēlētas dažādas teikas par pilsētu izcelsmi. Izveidota izstāde "Mode toreiz un tagad".

Skolotāji dalījās pieredzē par dažādu aktivitāšu izmantošanu neformālajā un formālajā izglītībā.

Kopīgi mācījāmies spāņu deju - flamingo.

Vizītes ietvaros tika iepazīta Spānijas un Montoro vēsture, kultūra un reliģija. Kopīgi aplūkots UNESCO mantojums - Kordabas vēsturiskais centrs un Seviļa.

Grieķija

No 2019. gada 18. līdz 22. februārim mūsu skolēni un skolotāji devās uz Atēnām, lai piedalītos starptautiskajā seminārā.

Šoreiz gatavojāmies diskusijai par iedzīvotāju migrāciju. Tika pētīta situācija Latvijā un situācija citās Eiropas valstīs.

Izmantojot lomu spēles metodiku, skečā, kurā tika izmantotas aktiermākslas prasmes un IT , skolēni stāstīja par savām asociācijām par Spāniju.

Skolotāji dalījās pieredzē par dažādu mācību metožu izmantošanu mācību stundās. Kopīgi tika apspriestas metožu stiprās un vājās puses.

Vizītes ietvaros tika iepazīta Grieķijas vēsture, kultūra un reliģija. Kopīgi aplūkots UNESCO mantojums Atēnās - Atēnu Akropole, Delfi.

Latvija

No 2018. gada 16. līdz 20. aprīlim mūsu skolā viesojās skolotāji un skolēni no:

 • Kipras;
 • Rumānijas;
 • Portugāles;
 • Spānijas;
 • Grieķijas.

Kopīgā darbā iepazināmies ar Latvijas galvaspilsētas Rīgas vecpilsētu un citu Latvijas UNESCO mantojumu:

 • Skaistos Daugavas lokus Latgalē;
 • Kuldīgas vecpilsētu Ventas senlejā;
 • Arheoloģiskais komplekss Grobiņā.

Vizītes ietvaros mūsu skolas skolotāji un skolēni iepazīstināja partnerskolu skolotājus un skolēnus ar Latvijas vēsturi, kultūru un reliģiju.

Skolēni varēja praksē pielietot savu angļu valodas stundu laikā iegūtās zināšanas, lai sazinātos ar saviem vienaudžiem no partnerskolām.

 

Portugāle

No 2018. gada 8. līdz 12. oktobrim mūsu skolēni un skolotāji devās uz Portugāli Madeiru, lai piedalītos starptautiskajā seminārā.

Ceļš bija garš, taču piedzīvojumu pilns.

Sanāksmē tika prezentētas mūsu valsts izcilas personības - mūziķi, dzejnieki, rakstnieki, aktieri un mākslinieki. Tika sagatavota īsa izrāde "Sprīdītis", kurā stāstījām par Annu Brigaderi.

Diskusijā spriedām par bēgļiem Eiropas Savienībā. Kopīgi domājām par problēmām kā risināt bēgļu uzturēšanos Eiropas valstīs.

Tika veidota izstāde par Latvijas attīstību gadsimta griezumā "Latvija toreiz un tagad".

Skolotāji dalījās pieredzē par dažādu mācību metožu izmantošanu ārpusstundu darbā.

Vizītes ietvaros iepazinām Madeiras salas dabu, uzzinājām par iedzīvotāju ikdienu un svētku tradīcijām. Kopīgi iepazinām Funšalas vēsturi, kultūru.  Apskatījām Portugāles galvaspilsētu Lisabonu un piedzīvojām viesuļvētru "Leslija".

Rumānija

No 2018. gada 1. līdz 5. martam mūsu skolas skolotāji devās sadarbības vizītē uz Rumāniju, kuras ietvaors:

 • Tika aktīvi plānots turpmākais projekta realizēšanas ceļš;
 • Iepazītas sadarbības skolas;
 • Iepazīts  Rumānijas UNESCO mantojums.

Šajā vizītē piedalījās mūsu skolas projekta koordinatore Antra Balode un skolotājas: Dzintra Lazda, Svetlana Švabe, Sondra Beitāne.