Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas interešu izglītības nodarbību saraksts 2021./2022.m.g.

Kolektīva / Pulciņa nosaukums

Skolotājs

Darba grafiks

Tautas deju kolektīvs "Sprīdītis"
(AK020107)
1. - 2. klašu grupa

R. Calmane  

Tautas deju kolektīvs "Sprīdītis"
(AK020107)
3. - 4. klašu grupa

R. Calmane  

Mūsdienu deja "Rietumvējš"
(AK020200)

R. Calmane  

Koris
(AK010102)
1. - 4. klašu grupa

S. Beitāne  

Sarīkojuma / balles dejas "Menuets"
(AK020500)

R. Calmane  

Slidošana
(AS029999)
1. klašu grupa

E. Diļevka  

Slidošana
(AS029999)
2. klašu grupa

E. Diļevka

 

Slidošana
(AS029999)
3. - 4. klašu grupa

E. Diļevka

 

Daiļslidošana
(AS029999)
1. klašu grupai

J. Upenieks  

Daiļslidošana
(AS029999)
2. klašu grupai

J. Upenieks  

Daiļslidošana
(AS029999)
4. klašu grupai

J. Upenieks  

Vieglatlētika
(AS020100)
1. - 2. klašu grupa

   

Vieglatlētika
(AS020100)
3. - 4. klašu grupa

   

Vieglatlētika
(AS020100)
5. - 6. klašu grupa

   

Vieglatlētika
(AS020100)
7. - 9. klašu grupa

O. Fjodorova  

Vokālais ansamblis "Kaļinuška"
(AK010202)
1. - 2. klašu grupa

M. Glagoļeva  

Vokālais ansamblis "Kaļinuška"
(AK010202)
3. - 4. klašu grupa

M. Glagoļeva  

Vokālais ansamblis
(AK010203)
5. klašu grupa

S. Beitāne  

Sergeja Žoltoka piemiņas istabas jauniešu klubs "33" - Gidi
(AC000400)

V. Pluča  
Sergeja Žoltoka piemiņas istabas jauniešu klubs "33" - Aktīvisti
(AC000400)
V. Pluča  

Teātra studija "Pīļuks"
(AK040100)

A. Korota  

Datorika
(AT070100)

Dz. Lazda

A. Balode

 

Zīmēšanas pulciņš "Noformētājs"
(AK030100)

I. Vereba  

Kokapstrādes pulciņš 

V. Bobrovs  

Skolas avīze "Žoltokietis"

M. Rozīte

K. Lipska - Lasmane